موافقت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان البرز باقیمت بتن وخدمات آن بشرح جدول ذیل

ردیف

نام شرکت

نام محصول

واحد

قیمت مصرف کننده(ریال)

تاریخ اعلام قیمت

1

انجمن صنفیتولید کنندگان بتن آماده وقطعات بتنی استان البرز

بتن با ردهمقاومتيC20با حداقل350 كيلوگرمسيمان تخليه در منطقه يك با پمپ دكل

مترمکعب

779000

91/07/25

2

انجمن صنفیتولید کنندگان بتن آماده وقطعات بتنی استان البرز

بتن باردهمقاومتيC20 باحداقل350 كيلوگرمسيمان تخليه در منطقه يك با پمپ ثابت

مترمکعب

768000

91/07/25

3

انجمن صنفیتولید کنندگان بتن آماده وقطعات بتنی استان البرز

بتن با ردهمقاومتيC25با حداقل400كيلوگرمسيمان تخلیه در منطقه يك با پمپ دكل

مترمکعب

821500

91/07/25

4

انجمن صنفیتولید کنندگان بتن آماده وقطعات بتنی استان البرز

بتن با ردهمقاومتيC25با حداقل400كيلوگرم سيمان تخليه در منطقه يك با پمپ ثابت

مترمکعب

810500

91/07/25

توضیحات:

1-قیمتهای یادشده بدون احتساب ارزش افزوده میباشد.

2-هرگونه افزایش نرخ بیشترازموارد یادشده تخلف محسوب میگردد.

3-قیمت های مذکوردرسایتwww.124.irسازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان موجود میباشد.

انجمن بتن استان البرز

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست نرخ فروش بتن آماده استاندارد