بدلیل افزایش هزینه های ساخت ودستمزدونرخ سیمان وکرایه حمل و...وجلوگیری ازضرروزیان تولیدکنندگان نرخ بتن آماده وخدمات آن بصورت علی الحساب تا تأیید نهایی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان بشرح ذیل تعیین میگردد:

1- بتن بارده مقاومتی C20 باحداقل350 کیلوگرم سیمان درمنطقه یک هرشرکت هرمترمکعب مبلغ 924352 ریال.

2- بتن بارده مقاومتی C25 با حداقل400 کیلوگرم سیمان درمنطقه یک هرشرکت هرمترمکعب مبلغ 975000 ریال .

توضیحات:

ضمناً به قیمتهای یادشده مبلغ 6% مالیات برارزش افزوده اضافه میگردد.

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست نرخ فروش بتن آماده استاندارد