قیمت بتن آماده درتاریخ 3تیر93

 

باتوجه به افزایش نرخ سیمان درتاریخ 28/03/93وحقوق ودستمزددرسال93وسایرآبتم های تأثیرگذاربرنرخ بتن آماده وخدمات آن همانند حاملهای انرژی وکرایه حمل و...وبه استناد مواد101و102 قانون برنامه پنجم توسعه بدینوسیله اثرتغییرات یادشده برنرخ سال1392 به طور میانگین وباتوجه به پراکنش جغرافیایی بشرح جدول ذیل اعلام میگردد.

       نام محصول

واحد

      قیمت مصرف کننده  (ریال)

بتن بارده مقاومتیc20 باحداقل 350کیلوگرم سیمان تخلیه درمنطقه یک باپمپاژدکل

مترمکعب

1179000

بتن بارده مقاومتیc25باحداقل 400کیلوگرم سیمان تخلیه درمنطقه یک باپمپ دکل

مترمکعب

1241700

 

توضیحات:قیمتهای مذکوربدون ارزش افزوده می باشد.

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست نرخ بتن قيمت روز بتن قیمت بتن آماده درتاریخ 3تیر93