نرخ بتن آماده ازتاریخ 95/03/01

 

باتوجه به افزایش نرخ سیمان وهزینه های بالاسری قیمت بتن آماده استاندارد وخدمات آن ازتاریخ 95/03/01 بشرح ذیل تعیین وبه امضا کلیه تولیدکنندگان بتن آماده عضو انجمن رسیده است:

1-  نرخ بتن آماده بارده C20 با حداقل 350کیلوگرم سیمان هرمترمکعب باحمل وپمپاژیک میلیون وبیست هزارریال.

2- سایر رده ها به ازاءهرپنجاه کیلوگرم سیمان افزایش یا کاهش ،قیمت بتن مبلغ پنجاه هزارریال تغییرات خواهد داشت .

3- حقوق دولتی (9%مالیات برارزش افزوده )به قیمتهای فوق اضافه خواهدشد.

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com   

شما اینجا هستید: صفحه نخست نرخ بتن قيمت روز بتن