تشکیل انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده

سازمان صنعت،معدن وتجارت استان البرزدرنظردارددرآینده نزدیک خانه صنعت ومعدن استان البرزراتشکیل دهد.لازمه تشکیل خانه مذکورثبت وتشکیل انجمن های صنایع همگن میباشدکه دراین راستاانجمن صنایع همگن بتن آماده وقطعات بتنی تشکیل وهیئت مدیره آن بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای سعید نجاری سیسی- رئیس هیئت مدیره

2-آقای شاهین ظهوری-نائب رئیس

3-آقای جعفرسلیمانی-خزانه دار

4-آقای مهدی کیهانی-عضواصلی

5-آقای محمدچراغی-عضو اصلی

6-آقای پدرام قاسمپور-بازرس اصلی

7- آقای شریف حمیدوند-دبیرانجمن

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست اخبار و اطلاعيه ها